Bilberging & veghjelp

Bykle Maskin AS

Bilberging og veghjelp

Bykle Maskin AS har avtale om bilberging og vedihjelp for både Falck, Viking og NAF. Me køyrer for alle forsikringsselskap, og ordnar med nødvendig papirarbeid.

 

Me har 3 bilar, og driv redningsteneste i heile øvre Setesdal. Du kan altså kontakte oss enten du er på Hovden, Bykle, Valle, Rysstad eller øvre del av Bygland

 

Ved å klikke på logoane til dei ulike selskapa til høgre kjem du inn på nettsidene deira, og kan finne meir informasjon.

 

DØGNOPEN VAKTTELEFON FOR REDNINGSTENESTE:

+47 959 79 310

 

 

 

Bykle Maskin AS I 4754 Bykle I Tel 37 88 55 00 I Vakttelefon 959 79 310 I post@byklemaskin.no